Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปีครั้งที่ 2/ 2561

โดย รศท วันที่ 31 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 650

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปีครั้งที่ 2/ 2561