Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] เลื่อนการประกาศผลการสอบฯสาขากิจกรรมบำบัด ปี2560

 

เลื่อนการประกาศผลการสอบฯ สาขากิจกรรมบำบัด ประจำ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย sarapaoo วันที่ 11 กันยายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย dorn วันที่ 08 กันยายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศผลสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2560

ประกาศผลสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2560

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย a_nutthira วันที่ 25 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 15 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2560

ประกาศผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2560

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย a_nutthira วันที่ 10 สิงหาคม 2560
   
Page 1 Of 40