Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 15 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศรับสมัครสอบนักทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยท... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย gawkun วันที่ 30 มิถุนายน 2560
[หัวข้อข่าว] กำหนดการประชุม ใบสมัคร เข้าร่วมประชุมวิชาการไทย-เซียงไฮ้ ครั้ังที่ 10 วันที่ 29-30 มิ.ย.60

การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้ังที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย gawkun วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนา ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน รุ่น 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ปีงบปร... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย gawkun วันที่ 11 เมษายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศผลการสอบความรู้ฯ สาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย gawkun วันที่ 30 มีนาคม 2560
   
Page 1 Of 13