ข่าวสารกลุ่มเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ » จุดยืนการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย และการตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)

จุดยืนการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย และการตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)

7 April 2020
1681   0

โดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

จุดยืนราชวิทยาลัยสูติฯเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย
และการตั้งครรภ์แทน (การอุ้มบุญ)