ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ เรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ เรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2563

25 April 2022
1056   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

sheet สำหรับกรอก E-mail เพื่อใช้แจ้งผลพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง คลิกที่นี่