ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2565

แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2565

15 August 2022
1010   0

ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่าน มารับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ถ.สาธารณสุข 8) อ.เมือง จ.นนทบุรี คลิกที่นี่