ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2566

การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2566

21 March 2023
3192   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานและสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะผ่านทางเว็บไซต์ Bizportal คลิกที่นี่

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม 02-1937079 ในวันและเวลาราชการ