ข่าวประชาสัมพันธ์ » แนวทางการดำเนินการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน)

แนวทางการดำเนินการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน)

16 April 2020
2550   0

=>>แนวทางดำเนินการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

อ้างอิงจาก กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม และ Update ข้อมูลได้จาก QR-Code