ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

24 January 2022
767   0

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ขอออกประกาศแก้ไขรายละเอียดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

  1. อนุญาตให้นำกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น พร้อมดินสอเขียนจำนวน 1 แท่ง เข้าสอบได้ทุกหมวดวิชา
  2. หมวดวิชาการประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนตอบได้โดยไม่มีผลต่อคะแนน
  3. การเพิ่มเวลาในการสอบหมวดวิชาการประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน     อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิ้ก ประกาศแก้ไขรายละเอียดสอบ กช.พจ