ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ และเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบความรู้ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ และเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบความรู้ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2565

20 June 2022
1714   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ และเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบความรู้
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2565
คลิกที่นี่