ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แบบฟอร์มขอรับรองสถาบันการศึกษา การแพทย์แผนจีน ในต่างประเทศ

แบบฟอร์มขอรับรองสถาบันการศึกษา การแพทย์แผนจีน ในต่างประเทศ

4 October 2022
113   0

แบบฟอร์มขอรับรองสถาบันการศึกษา การแพทย์แผนจีน ในต่างประเทศ

ดาวโหลดที่นี่ เอกสาร 1-3

1.คำขอรับรองสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ

2.แบบประเมิน ผู้ขอรับรองสถาบันต่างประเทศ

3. 5. ประกาศรับรองสถาบันแพทย์จีน 2561