ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์

21 November 2022
840   0

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ อ่านประกาศโปรดคลิ้กที่นี่ >>>>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งศึกษาคู่มือขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ และใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ e-Vote System:: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (moph.go.th)

คู่มือการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ โปรดคลิ้ก >>> คู่มือการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-1937000 ต่อ 18414 หรือ 18423 ในวันและเวลาราชการ