ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศแจ้งหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง…สาขากายอุปกรณ์

ประกาศแจ้งหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง…สาขากายอุปกรณ์

28 November 2022
171   0

ประกาศแจ้งหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง “สาขากายอุปกรณ์”

 

คลิกที่นี่ >>  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gyyGnBeyFzHw4NQFX2dSDiUo7_SgQntwIF5c44i_pcY/edit?usp=sharing
หมายเหตุ      1.ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
                       2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสรุปข้อมูลจากสถาบันที่จัดกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ติดต่อสอบถามได้ที่ 021937079