ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับสมัครสอบและการสอบความรู้ เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับสมัครสอบและการสอบความรู้ เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปี 2566

3 March 2023
3014   0

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับสมัครสอบและการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปี 2566 รายละเอียดการรับสมัครสอบ ดังนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่ >>>>> ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปี 2566

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>>> หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

รายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่คณะกรรมการให้การรับรอง >>>>> รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-193-7000 ต่อ 18414    และ 02-1937077     ในวันและเวลาราชการ