ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

22 March 2023
139   0

4. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566