ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจำปี 2566

28 August 2023
2753   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจำปี 2566   คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ โทร. 02-1937079 ในวันและเวลาราชการ