ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา ยา ESOPAM 10 เลขทะเบียนตำรับยา 1A 37/59 (NG) รุ่นการผลิต 2OL204 วันที่ผลิต 26/04/2022 วันสิ้นอายุ 26/04/2025

แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา ยา ESOPAM 10 เลขทะเบียนตำรับยา 1A 37/59 (NG) รุ่นการผลิต 2OL204 วันที่ผลิต 26/04/2022 วันสิ้นอายุ 26/04/2025

25 September 2023
74   0