ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » ระบบ BIZ PORTAL จัดตั้งคลินิก ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุใบอนุญาตง่ายในจุดเดียว

ระบบ BIZ PORTAL จัดตั้งคลินิก ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุใบอนุญาตง่ายในจุดเดียว

25 October 2021
3998   0

ระบบ BIZ PORTAL จัดตั้งคลินิก ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุใบอนุญาตง่ายในจุดเดียว

ทางเวปไซต์ https://biz.govchannel.go.th/

 

1. ****การยืนยันเข้าใช้ระบบ*****

2. ****ชำระค่าธรรมเนียม****ต่ออายุใบอนุญาต****

***VDO การใช้งาน***

3. ****คู่มือการใช้งาน BIZ PORTAL สำหรับผู้ประกอบกิจการ****

 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการอื่นๆ