ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

16 March 2022
966   0

ขอเชิญผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ http://hssmeet.webex.com/join/hss3

เอกสารประกอบการประชุม >> https://drive.google.com/drive/folders/1pmbMEr_2yc5DEVo32CVhgvhpX2_WiwJl?usp=sharing <<

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข