สถิติ » จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ 1 มี.ค. 2565

จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ 1 มี.ค. 2565

3 March 2022
1759   0

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

สาขาการประกอบโรคศิลปะ จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ
กิจกรรมบำบัด 1,571
กายอุปกรณ์ 318
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 442
จิตวิทยาคลินิก 1,169
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 849
รังสีเทคนิค 5,669
การแพทย์แผนจีน 1,821
การกำหนดอาหาร 2,923
รวม 14,762