ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » สไลด์อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังฯ (คลินิก) 2พ.ค.65

สไลด์อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังฯ (คลินิก) 2พ.ค.65

4 May 2022
617   0

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย “การอบรมศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังระบบบริการสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

คลิก link

https://drive.google.com/drive/folders/1T2z2ZwddwDq9I9F18p_5NR4NKeeHedtk?usp=sharing