ข่าวประชาสัมพันธ์ » บันทึกวิดิโอการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 28 เมษายน 65

บันทึกวิดิโอการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 28 เมษายน 65

12 May 2022
288   0

การประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 28 เมษายน 65 เวลา 8.30 – 16.00 น.

https://www.facebook.com/theprhss/videos/513916117096806/