ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลการประเมินตนเองด้านการใช้ยาสมเหตุผลใน “คลินิกเอกชน” ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ มกราคม 2565) และรายชื่อคลินิกที่เข้าประเมิน

ผลการประเมินตนเองด้านการใช้ยาสมเหตุผลใน “คลินิกเอกชน” ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ มกราคม 2565) และรายชื่อคลินิกที่เข้าประเมิน

15 June 2022
1786   0

ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิกที่นี่ >>>ผลการประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน “คลินิกเอกชน” สาขาเวชกรรม
ข้อมูล ณ มกราคม 2565<<<

 

คลิกที่นี่ >>รายชื่อคลินิกเอกชน สาขาเวชกรรม (แยกรายเขตสุขภาพ) ที่เข้าประเมินตนเอง RDU ออนไลน์ รอบ ม.ค.-ก.พ. 65<<