ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบ และการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปี 2565

ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบ และการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปี 2565

22 June 2022
796   0

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้ออกประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบ และการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปี 2565

อ่านประกาศโปรดคลิ้กที่นี่ >> ประกาศรับสมัครสอบฟิสิกส์การแพทย์ 2565

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร. 02-1937000 ต่อ 18414