ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » 10 เรื่อง“สถานพยาบาลต้องรู้”

10 เรื่อง“สถานพยาบาลต้องรู้”

6 July 2022
941   0

10 เรื่องที่สถานพยาบาลต้องรู้

 

 

1.ห้องตรวจโรคที่มีพื้นที่ปิดมิดชิด ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ เพื่อความปลอดภัย

2.ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

 

3.การนำแพทย์มาให้บริการประจำสถานพยาบาล

4.การแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแพทย์ฯ

5.แพทย์ที่ให้บริการต้องมีใบอนุญาต

6.การคัดกรอง ตรวจสอบ แพทย์ผู้ให้บริการฯ

7.การนำแพทย์ต่างชาติมาให้บริการ

8.การจัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

 

9.การต่ออายุใบอนุญาต

10.การโฆษณาสถานพยาบาล