ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

22 July 2022
390   0