ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2565

ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2565

26 August 2022
481   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2565  คลิกที่นี่