กลุ่มสถานพยาบาล » แจ้งแนวทางการให้ Long acting antibody ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และการสำรวจความต้องการ LAAB เพิ่มเติม

แจ้งแนวทางการให้ Long acting antibody ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และการสำรวจความต้องการ LAAB เพิ่มเติม

31 October 2022
684   0

แบบสำรวจฯ จังหวัด : https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1536P46IMhuyaW0MRtZk1DCb4-9RXZXlVzti9Z1NTNI8/htmlview#gid=1288160378

แบบสำรวจฯ กรุงเทพมหานคร  : https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1R9Z4Bg-6G6aI2nqk8xHidSX4nxSK1R9FST88lGilsXY/htmlview#gid=36065980

 

หมายเหตุ** : กรณีที่ดำเนินการไม่ได้หรือมีข้อสงสัยกับการลงข้อมูล รบกวนติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 3196-7