ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

14 November 2022
2386   0

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ ได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ อ่านประกาศคลิ้กที่นี่ >>>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแพทย์แผนจีน ปี2565

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบศึกษารายละเอียดประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ และระเบียบปฏิบัติ  ในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ สำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต       เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://register.hss.moph.go.th/tcm/ และทางเว็บไซต์ https://mrd.hss.moph.go.th/mrd1_hss/  อ่านประกาศคลิ้กที่นี่ >>>>> ประกาศ ระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ และการสอบแพทย์แผนจีน ปี 65

 

กำหนดการกิจกรรมการจัดสอบแพทย์แผนจีน

1.ลงทะเบียนยืนยันเข้าสอบ   วันที่  21-24  พฤศจิกายน 2565  คู่มือการลงทะเบียนคลิ้กที่นี่ >>> คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนสอบแพทย์แผนจีนปี65

2.เข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบรูปแบบออนไลน์ (ซ้อมสอบ)  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

3.การสอบออนไลน์  วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565

4.ประกาศผลการสอบความรู้ฯ  วันที่ 12 มกราคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02-1937000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ