ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 1. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566 2. เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ สำหรับการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 1. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566 2. เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ สำหรับการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์

3 February 2023
772   0

คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566

อ่านประกาศคลิ้กที่นี่ >>>>>  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทัศนมาตร์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ สำหรับการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ https://register.hss.moph.go.th/od/ และทางเว็บไซต์ http://mrd-hss.moph.go.th และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของการดำเนินการซ้อมสอบและจัดสอบ อย่างต่อเนื่อง

อ่านประกาศคลิ้กที่นี่ >>>>>  ประกาศ ระเบียบปฏิบัติการซ้อมและสอบทัศนมาตร์

 

กำหนดการกิจกรรมการจัดสอบทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566

1.เข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบรูปแบบออนไลน์ (ซ้อมสอบ)  วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ: ผู้เข้าซ้อมสอบสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะเข้าซ้อมสอบได้ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยรอบที่ 1 ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. หรือรอบที่ 2 ช่วงบ่าย เวลา 13.00  – 16.00 น. ในกรณีผู้เข้าซ้อมสอบมีความประสงค์จะฝึกใช้โปรแกรมการสอบรูปแบบออนไลน์ (ซ้อมสอบ) ทั้งสองช่วงเวลา ท่านก็สามารถเข้าร่วมการซ้อมสอบได้ทั้งสองช่วงเวลาเช่นกัน

2.การสอบออนไลน์  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

3.ประกาศผลการสอบความรู้ฯ  วันที่ 3 เมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02-193-7000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ