ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ ทัศนมาตรศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2566

คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ ทัศนมาตรศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2566

17 February 2023
234   0

 

คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการสอบในรูปแบบออนไลน์ เท่านั้น

อ่านประกาศคลิ้กที่นี่ >>>>> คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ทัศนมาตรศาสตร์

หากผู้เข้าสอบต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ Add Line Official ของการสอบออนไลน์ทัศนมาตรศาสตร์ โดยค้นหา Line id : @574hujil หรือสอบถามกรรมการคุมสอบได้ ณ วันซ้อมสอบค่ะ หรือโทร 02-1937000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ สำหรับการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยละเอียด และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของการดำเนินการซ้อมสอบและจัดสอบ อย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์ https://register.hss.moph.go.th/od/ และทางเว็บไซต์ http://mrd-hss.moph.go.th