ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัคร และการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัคร และการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

20 March 2023
3093   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัคร และการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

อ่านประกาศ โปรดคลิ้ก >>>>>ประกาศรับสมัครสอบ ฉุกเฉินการแพทย์ 2566

 

หมายเหตุ 1:   คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ได้มีมติให้ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อผู้สำเร็จการศึกษาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

อ่านประกาศคลิกที่นี่ >>>>> รับรองสถาบันการศึกษา

 

หมายเหตุ 2: คำแนะนำการสมัครผ่าน Biz Portal เบื้องต้น  คลิกที่นี่ >>>>>คำแนะนำการสมัครเบื้องต้น

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-193-7000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ

หรือ  Line ID: @621cemsf