ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » การให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(Long-acting Antibody:LAAB)สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและการรักษาโควิด19

การให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(Long-acting Antibody:LAAB)สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและการรักษาโควิด19

20 April 2023
128   0

การให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(Long-acting Antibody:LAAB)สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและการรักษาโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมแพทย์เฉพาะทาง สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเวปไซต์ของกรมควบคุมโรค

https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14028

https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14029