ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

9 May 2023
1630   0

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

อ่านประกาศ คลิ้ก >>>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบความรู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบ ตามประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

(ให้ติดตามประกาศดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://mrd-hss.moph.go.th/ ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 พฤษภาคม 2566)

 

หากตรวจสอบ ชื่อ-สกุล แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-193-7000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ

หรือ  Line ID: @621cemsf