ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

9 May 2023
375   0

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

อ่านประกาศ คลิ้ก >>>>>ประกาศการลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

 

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบระหว่างวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น. และสามารถติดตามผลการเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://mrd-hss.moph.go.th/  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-193-7000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ

หรือ  Line ID: @621cemsf