ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง ผลการเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง ผลการเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

16 May 2023
607   0

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง ผลการเลือกสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

อ่านประกาศ คลิ้ก >>>>>ประกาศผลการเลือกสถานที่สอบฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบควรศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการเข้าสอบความรู้ฯ โดยละเอียด ล่วงหน้า***

คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการสอบในรูปแบบออนไลน์ เท่านั้น

อ่านประกาศ คลิ้ก >>>>>คู่มือการเข้าสอบความรู้ฯฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 (ฉบับปรับปรุง)

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-193-7000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ

หรือ  Line ID: @621cemsf