ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ฯ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ฯ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 (ฉบับปรับปรุง)

25 May 2023
846   0

คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการสอบในรูปแบบออนไลน์ เท่านั้น

หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบควรศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการเข้าสอบความรู้ฯ (ฉบับปรับปรุง) โดยละเอียด ล่วงหน้า***

อ่านประกาศ คลิ้ก >>>>>คู่มือการเข้าสอบความรู้ฯฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 (ฉบับปรับปรุง)

 

หากผู้เข้าสอบต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ Add Line Official ของการสอบฉุกเฉฺนการแพทย์ ประจำปี 2566 โดยค้นหา Line id : @621cemsf  หรือโทร 02-1937000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566