ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » แจ้งเตือนกรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล!!!

แจ้งเตือนกรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล!!!

26 May 2023
92   0