ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศผลสอบความรู้ฯ สาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2566

ประกาศผลสอบความรู้ฯ สาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2566

30 August 2023
440   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2566 และการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ คลิกที่นี่