ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ สาขากิจกรรมบำบัด ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ สาขากิจกรรมบำบัด ปี 2566

31 August 2023
961   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2566

คลิกที่นี่ >>>ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน กบ ปี 66_

คิวอาร์โคดขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ >>

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสอบผ่านฯ ในปี 2566 ทุกท่าน  ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ สาขากิจกรรมบำบัด ผ่านทางระบบ Biz Portal  พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ภายในระยะเวลาที่กำหนด