สสจ. / สบส.เขต » สบส. ขอแจ้งแนวทางการตอบคำถามชี้แจงค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลเอกชน

สบส. ขอแจ้งแนวทางการตอบคำถามชี้แจงค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลเอกชน

13 April 2020
1037   0

          “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอชี้แจ้งแนวทางการตอบคำถามชี้แจงค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลเอกชน จากการประชุมชี้แจงค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลเอกชน วันที่ 7 เมษายน 2563”

==>> แนวทางการตอบคำถามชี้แจงค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วย COVID-19 สำหรับสถานพยาบาลเอกชน