รู้จักเรา

3 January 2022
247   0

ผู้ประกอบโรคศิลปะ

หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ โดยปัจจุบันมีการประกอบโรคศิลปะตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะดังนี้

>>> คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ