การสอบความรู้ฯ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2566

27 April 2023
3253   0

1. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

2. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหาร เรื่อง การรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสาขาการกําหนดอาหาร คลิกที่นี่

3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

4. คู่มือการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ Bizportal คลิกที่นี่

***** ผู้สมัครสอบต้องอ่านและทำความเข้าใจในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสอบความรู้ฯ อย่างละเอียด และติดตามข่าวสารการสอบความรู้ฯ ทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของท่าน *****

ติดต่อสอบถาม 02-1937079 ในวันและเวลาราชการ